Článok

7 noviniek Katastra nehnuteľností

Kataster nehnuteľností - Miroslav Meňhart

Kataster nehnuteľností prechádza neustále zmenami. Od 1. októbra 2018 vstúpila do platnosti novela katastrálneho zákona pod č. 212/2018 Z.z., ktorá je zaujímavá nielen pre vlastníkov nehnuteľností, ale pomôže každému, kto s Katastrom nehnuteľností prichádza do kontaktu.

Aké zmeny nastali po novom v Katastri nehnuteľností oproti predchádzajúcemu stavu? Dozviete sa v tomto článku.

1. Skrátenie lehoty na výmaz záložného práva

Ak na liste vlastníctva bolo zapísaná ťarcha, napr. záložné právo banky, táto ťarcha sa dala vymazať záznamom. Zákonná lehota na výmaz záložného práva bola 60 dní a nedala sa v Katastri nehnuteľností urýchliť žiadnym poplatkom, nakoľko výmaz bol bezplatný. A práve táto dlhá lehota niekedy spôsobila problém pri predaji nehnuteľnosti predávajúcim, kupujúcim alebo hypotekárnym bankám. Dobrí realitní makléri vedeli túto lehotu čiastočne skrátiť až o polovicu. A to tak, že spojili prevod vlastníckeho práva s výmazom záložného práva v Katastri nehnuteľností.

Skrátenie lehoty na výmaz záložného práva zo 60 dní len na 5 dní podstatne urýchli a zjednoduší predaj nehnuteľností.

2. Strážca listu vlastníctva

Strážca listu vlastníctva bude „strážiťʺ list vlastníctva v Katastri nehnuteľností. Bude teda sledovať akúkoľvek zmenu, ktorá sa udeje na liste vlastníctva príslušnej nehnuteľnosti.

Aj keď je táto služba spoplatnená, vlastníci nehnuteľností ju istotne využijú. Najmä ak majú pocit, že sa s ich nehnuteľnosťou niečo deje za ich chrbtom. Kataster nehnuteľností im to prezradí.

3. Evidovanie cien nehnuteľností aj v Katastri nehnuteľností

Objektívne a reálne ceny nehnuteľností, za ktoré sa nehnuteľnosti skutočne predávajú, sa na realitnom trhu takmer vôbec neevidovali. Štátne organizácie zbierali údaje z rôznych, nie vždy presných zdrojov.

Občania sa orientovali podľa cien, ktoré sa objavili v inzercii na realitných portálov, teda väčšinou nereálnych ponukových cien, za ktoré sa predaj aj tak neuskutočnil. Za akú reálnu cenu sa nehnuteľnosť predali, teda aká je uvedená v kúpnej zmluve, vedeli len predávajúci, kupujúci, realitní makléri a Kataster nehnuteľností.

Kataster nehnuteľností až teraz začal zbierať zo zmlúv údaje o cenách nehnuteľností, za ktoré sa skutočne predávajú, teda reálne predajné ceny.

Najpresnejším ukazovateľom vývoja cien bytov na celom Slovensku bol už dávnejšie Realitný barometer Realitnej únie SR. Ten sleduje ponukové (inzerované) ceny nehnuteľností a taktiež reálne predajné ceny nehnuteľností, ktoré do systému zadávajú realitní makléri, realizujúci príslušný predaj.

4. Nová forma návrhu na vklad do Katastra nehnuteľností

Návrh na vklad do Katastra nehnuteľností (návrh na začatie katastrálneho konania) je sprievodná listina, v ktorej Kataster nehnuteľností žiadame o vykonanie potrebných právnych úkonov.

Novela zákona vymenúva nové náležitosti, ktoré povinne musí návrh na vklad obsahovať, jeho štruktúru, právne úkony, spôsob doručovania rozhodnutia a iné. Bez správneho a úplného návrhu na vklad Kataster nehnuteľností konanie nezrealizuje.

5. Súpis nehnuteľností – nový výstup z Katastra nehnuteľností

Súpis nehnuteľností je novým typom dokumentu Katastra nehnuteľností. Bude obsahovať zoznam všetkých nehnuteľností jedného vlastníka a bude ho možné vyhotoviť za celé územie Slovenska alebo len pre jeden kraj, okres, či katastrálne územie. Súpis bude spoplatnený a môže o neho požiadať len vlastník alebo iná oprávnená osoba.

Výhodou je, že vlastník nebude musieť žiadať o vyhotovenie jednotlivých výpisov z listov vlastníctva rôzne Katastre nehnuteľností.

6. Koniec opravnej doložky

Ak sa v kúpnej zmluve po podaní návrhu na vklad do Katastra nehnuteľností vyskytli chyby v písaní a počítaní, stačilo, keď sa účastníci konania (predávajúci a kupujúci) dohodli, prišli osobne na Kataster nehnuteľností a opravu vyznačili priamo do zmluvy, tzv. opravnou doložkou.

Táto možnosť opravy zaniká. Opravu bude možno realizovať len formou dodatku ku zmluve, overeného takým istým spôsobom ako príslušná zmluva.

7. Geometrický plán už prikladať netreba

Geometrický plán bolo doteraz potrebné úradne overiť na Katastri nehnuteľností, a tak to bude aj v budúcnosti.

Ruší sa však povinnosť prikladať geometrický plán k zmluve, verejnej alebo inej listine. Stačí, ak účastník konania v návrhu na vklad alebo záznam uvedie len číslo overenia geometrického plánu. Kataster nehnuteľností už geometrický plán vo svojej dokumentácií má, a tak ho netreba duplicitne prikladať.


Potrebujete poradiť alebo pomôcť pri predaji vašej nehnuteľnosti? Zavolajte mi ešte dnes priamo na telefón 0905 472 808 alebo len jednoducho vyplňte a odošlite Kontaktný formulár. Rád vám pomôžem.

Ak sa vám tento článok páčil, dajte mu “páči sa mi” alebo ho “zdieľajte” so svojimi priateľmi a známymi, aby pomohol im.

Zdieľajte článok:

Facebook
LinkedIn

Vyhľadávanie

Štítky

Najčítanejšie články

Blog

Ďalšie články

Fotenie nehnuteľností - kuchyňu nafotil Miroslav Meňhart

Ako na fotenie nehnuteľnosti na predaj?

Viete, čo je základom úspešného predaja vašej nehnuteľnosti? Kvalitná fotografia, ktorá vynikne nad ostatnými konkurenčnými fotografiami.
Taká, ktorá vyvolá u kupujúceho čo najlepší prvý dojem a následne záujem vašu nehnuteľnosť aj vidieť.
Chcete vedieť, ako si takéto fotografie môžete urobiť aj svojpomocne?

Prečítať článok »
Daň z nehnuteľnosti a tlačivá- Miroslav Meňhart

Daň z nehnuteľnosti

Predali, kúpili, zdedili alebo skolaudovali ste nehnuteľnosť v tomto roku?
Tak do 31. januára budúceho roka musíte podať PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTI. Ale môžete tak urobiť aj skôr, aby ste nezabudli. Pre istotu…
Všetky potrebné informácie a podklady nájdete v tomto článku.

Prečítať článok »